Je moet het zelf doen maar je hoeft het niet alleen te doen”

If you feel lost and directionless, you are not alone…

And yet you already have all the answers within you. 

My coaching sessions help you to clarify

What is going on, where you want to go, what is holding you back and how to overcome it.

I ask you questions

That help you gain insight and overview.

You will then receive exercises

That you can apply to become stronger in challenging situations, to transform blockages and to find your balance again under all circumstances.

 

What we do depends on what you as a person and your situation in particular ask for. Sometimes the situation calls for a listening ear, support through Reiki or Shamanic exercises and sometimes it calls for inner work like Voice Dialogue, the work or working with your inner child.

 The goal is always to be more empowered and happier through life.

What can the sessions support you in?

 • Examine who you really are and what you really want in your life
 • Increasing your self-confidence
 • Attracting better relationships and/or improving your current relationship(s)
 • Develop self-love
 • Recovery from Burnout
 • stress management
 • Grief
 • Achieving your goals
 • Existential issues
 • Intuitive development
sunflower from the sunflower maze Amsterdam

Als je je verloren en richtingloos voelt, ben je niet de enige…

En toch heb je alle antwoorden al in je. 

Mijn coaching sessies helpen je om helder te krijgen wat er speelt, waar je heen wilt en wat je tegenhoudt. Ik stel je vragen die je helpen om inzicht en overzicht te krijgen. Vervolgens krijg je oefeningen die je toe kunt passen om sterker te staan in uitdagende situaties, om blokkades te transformeren en onder alle omstandigheden je balans weer te vinden.

Soms vraagt de situatie om een luisterend oor, ondersteuning door middel van Reiki of Sjamanistische oefeningen. Andere keren gaan we de diepte in met EMDR, Voice Dialogue, The Work of Innerlijk kind werk.

Wat we doen is afhankelijk van waar jij als persoon en je situatie in het bijzonder om vragen.  Het doel is altijd om meer in je kracht te staan en gelukkiger door het leven te gaan. 

Waarin kunnen de sessies je onder andere ondersteunen?

 • Onderzoeken wie je werkelijk bent en wat je werkelijk wilt in je leven
 • Vergroten van je zelfvertrouwen
 • Aantrekken van betere relaties en/of het verbeteren van je huidige relatie(s)
 • Zelfliefde ontwikkelen
 • Herstel bij Burn out
 • Stress management
 • Een plaats geven aan nare gebeurtenissen
 • Het bereiken van je doelen
 • Existentiële vraagstukken
 • Intuïtieve ontwikkeling