Onverwachts inzicht tijdens het interactieve concert in Lagos

(english below)

De warme sfeer van La Casa del Corpo in Lagos, omhult mij en de bezoekers met een behaaglijk gevoel. Het publiek is aandachtig. Alsof ze elk woord dat ik zing in zich opnemen. Ik kijk naar de groep van diverse en prachtige mensen. Sommigen hebben hun ogen gesloten. Anderen kijken terug met een grote glimlach op hun gezicht. Ongeveer de helft van de groep bestaat uit mensen die ik nog nooit eerder heb gezien, die afkwamen op de advertentie. De andere helft bestaat uit vrienden die ik in de afgelopen maanden heb gemaakt.

Als vanzelf vinden mijn vingers de akkoorden op mijn gitaar. De akoestiek weerkaatst mijn zang en ik merk op hoe moeiteloos ik zing en hoe ik in staat ben om het publiek mee te nemen. Een paar jaar geleden keek ik nog lichtelijk jaloers toe hoe anderen zo moeiteloos leken te zingen, terwijl ik er altijd een strijd voor leek te voeren. Nu niet meer.

Mijn verhaal over de kracht van intentie, het transformeren van blokkades en het vergroten van je algehele geluksniveau, mijn eigen ervaringen daarmee en mijn nummers klikken in elkaar als een puzzel die nu eindelijk klopt.

“Welke beelden komen er in je op als je ziet dat je droom werkelijkheid is geworden? En hoe voelt dat?”, vraag ik. Terwijl ik het vraag, besef ik dat ik alleen maar naar het huidige moment hoef te kijken. Ik had een hekel aan de promotie die ik moest doen om de zaal vol te krijgen, zodat ik mijn workshop/concert kon houden, maar het weegt niet op tegen het waanzinnige gevoel dat ik mijn unieke bijdrage kan doen op een manier zoals alleen ik het kan en dat dit door anderen zo dankbaar ontvangen wordt. Alles wat ik de afgelopen jaren gedaan heb komt samen. Mijn boek vertaald naar workshop, alle nummers die ik heb geschreven, mijn persoonlijke ervaringen en mijn zoektocht naar meer mensen om me heen, waarmee ik het leven kan vieren en samen kan werken aan een mooiere wereld. Mijn droom IS werkelijkheid geworden. Eindelijk!

English

The warm atmosphere of La Casa del Corpo in Lagos envelops me and the visitors with a comfortable feeling. The audience is attentive. Like they’re taking in every word I sing. I look at the group of diverse and wonderful people. Some have closed their eyes. Others look back with a big smile on their face. About half of the group consists of people I’ve never seen before. The other half is made up of friends I’ve made over the past few months.

My fingers naturally find the chords on my guitar. The acoustics echo my singing and I notice how effortlessly I sing and how I am able to carry the audience with me. A few years ago I watched with a little envy how others seemed to sing so effortlessly, while I always seemed to struggle. Not anymore.

My story about the power of intention, transforming blockages and increasing your overall happiness level, my own experiences with that and my numbers click together like a puzzle that finally makes sense.

“What images come to your mind when you see that your dream has come true? And how does that feel?” I ask. As I ask, I realize that all I have to do is look at the present moment. I hated the promotion I had to do to fill the room so I could hold my workshop/concert, but it doesn’t outweigh the crazy feeling that I can make my unique contribution in a way that only I can and that this is so gratefully received by others. Everything I’ve done over the last years comes together. My book translated into a workshop, all the songs I’ve written, my personal experiences and my search for more people around me, with whom I can celebrate life and work together towards a more beautiful world. My dream HAS come true. Finally!

Vergelijkbare berichten